• dingbu1

Täze Europeanewropa we Amerikanyň gapyrgasy ýokary bel deri ýoga balaklary, kontrast reňk harplary Bel näzik şetdaly hip fitnes balaklary ýedi nokat

Gysga düşündiriş:

Haryt: DWSTX1248

Matanyň agramy: 220g

Mata düzümi: neýlon / neýlon 90% P 10% SP

Nusga: gaty reňk

Roralňyşlyk: 1-2 sm

Eksport şahadatnamasy: CQC

Hil barlagynyň hasabaty: LS62006286748701TX

Mata funksiýasy: süýt ýüpek hünärli sport matasy ýumşak we derä ýakymly, inçe we der siňdiriji.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Haryt bilen tanyşlyk

Intensokary güýçli sport görnüşlerine üns beriň we beden gurluşykçylaryna ýumşak, berk goldaw, has gowy gorag we çyglylygy siňdirmek tejribesini getirmäge çalyşyň. BR-den ýokarda ýerleşmek, ýokary güýçli sport rahatlygynyň täze usulyny açmaga alyp barar.

Product features1
Product features2
Product features3
Product features4

Ulanylýan sahnalar: ylgaw, bökmek, aerobika, egirme, münmek, münmek, bedenterbiýe, türgenleşik we ýokary güýçli gyzgyn ter sporty

Önümçilik tehnologiýasy: ýokary halkara ülňüleri, berk gözegçilik, takyk berkitme, takyk tikin, ýokary takyk kesiş düşegi we takyk marşrut
Harp çap etmegiň moda tendensiýasynda, kesilmezden ozal utandyryjy ýeri örtüp bilýän we kesilenden soň bagryna dolap boljak tonal gül ýapraklary bar.
Sport futbolkasynyň bahar we tomus täze görnüşi, futbolka ütüklemeýän egin çyzygy, adaty kesilen süýt ýüpek

Product features1
Product features2
Product features3
Product features4
Product features5

Surat modeliniň beýikligi: 175 sm agramy: 47kg döş aýlawy: 81 sm bel aýlawy: 62 sm aýlaw aýlawy: 83 sm synanyşyk ululygy: synag synagy: laýyk

Bel aýlawy: biliň iň giň bölegini ölçemek üçin egilmek
Kalbyň aýlawy: ýumrugyň daşyny dikligine ölçäň

Product features1

Ölçeg tablisasy:
Ölçeg SML XL
Gursak aýlawy 45 47 50 52.5
Aşaky aýlaw 46.5 49 51.5 54
Egin-eşigiň uzynlygy 65 67 69 71
Upperokarky bölegi bir taraply ululyk bilen örtülendir. Büstüň ululygy we bel aýlawy X2 taýýar önümler (birlik: CM) bilen el bilen ölçelmeli. Erroralňyşlyk 2CM (maglumatlar diňe salgylanmak üçin. Soraglaryňyz bar bolsa, wagtynda müşderi hyzmatyna ýüz tutmagyňyzy haýyş edýäris).


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň