• dingbu1

Biz hakda

Delvis, 2018-nji ýylda esaslandyryldy

Delvis, Yiwu Yican Trading Co., Ltd.

Delvis tygşytly sport eşikleri bilen üpjün etmegi maksat edinýär. Önümleri açyk welosiped sürmek, ylgaw, ýapyk ýoga tansy, köçä çykmak, şol bir wagtyň özünde, dilerleriň köpüsiniň göwnünden turýan meýdanyň ýokary derejeli öý giňelmesini özleşdirmek, dünýädäki satuw ulgamy we sarp edijiler. Sarp edijiniň islegine esaslanyp, DELVIS-iň ygtybarly satuw ulgamy bar we ulanyjynyň tejribesini optimizirlemek üçin täze bölek satuw modeline işjeň jogap berýär.

Bizde bar

Delvis dünýä bazaryny işjeň ösdürýär, önüm Europeewropa we Amerika, Eastakyn Gündogara, Günorta-Gündogar Aziýa we Günorta Amerika we ş.m. 106 ýurtda, hemişelik daşary söwda bir Exchangeasy sergi zalynda alyjy bilen ýüzbe-ýüz geleşik üçin satylýar. dünýä, başga bir Alibaba halkara bekedi, bitewilik, “Yiwu” söwda we beýleki onlaýn söwda platformasy, şeýle hem esasy hünär sergileri we beýleki onlaýn we onlaýn diwersifikasiýa söwda kanallary. Kompaniýa köp kanally marketing bilen meşgullanýar, sarp edijiniň öýüne ýokary hilli önüm iberýär, her bir sarp edijä ýokary hilli hereket tejribesini döretmäge kömek edýär, bagtly durmuş döredýär.

O1CN010H1MWx1sPfcalI7In_!!2552475759-0-cib
about

Biz näme edýäris

Geljekde delvis arzan bahaly, tygşytly sport içki eşikleri, ýoga geýimleri we ýoga joraplary we hünärmenler toparyna we güýçli tor marketingine bil baglap, sarp edijileriň durmuş derejesini ýokarlandyrmak üçin ajaýyp hyzmat bermäge çalyşar. dogruçyl we täsirli, müşderiler, işgärler, paýdarlar, jemgyýet we beýleki hyzmatdaşlar üçin gymmatlyk döretmek, kärhananyň kuwwatyny yzygiderli ýokarlandyrmak, öňdebaryjy we täzelikçi, tygşytly öý durmuşyny üpjün etmegiň asyl niýetine laýyk, ygtybarly we ygtybarly Durmuşy söýýänleriň hemmesiniň rahat fitnes durmuşyndan lezzet almagy üçin ýokary hilli öý önümlerini döretmek üçin sarp edijiler üçin bahalar.