Biz hakda

“Delvis” 2018-nji ýylda esaslandyryldy. “Delvis” “Yiwu Yican Trading Co., Ltd.” -iň eýeçiligindäki söwda markasydyr. Delvis tygşytly sport eşikleri bilen üpjün etmegi maksat edinýär. Önümleri açyk welosiped sürmek, ylgaw, ýapyk ýoga tansy, köçä çykmak, şol bir wagtyň özünde, dilerleriň köpüsiniň göwnünden turýan meýdanyň ýokary derejeli öý giňelmesini özleşdirmek, dünýädäki satuw ulgamy we sarp edijiler. Sarp edijiniň islegine esaslanyp, DELVIS-iň ygtybarly satuw ulgamy bar we ulanyjynyň tejribesini optimizirlemek üçin täze bölek satuw modeline işjeň jogap berýär.