• dingbu1

Täze Lulu Kiçijik Sling edalaňaç duýulýan Sport Bra Týanzhu Europeewropada we Amerikada gözellik Yoga Bra

Gysga düşündiriş:

Haryt: DWSwx1263

Matanyň agramy: 220g

Mata düzümi: neýlon / neýlon 80% N 20% SP

Nusga: gaty reňk

Roralňyşlyk: 1-2 sm

Gursak ýassygy aýrylýar

Eksport CErtification ce

Hil barlagynyň hasabat belgisi SL619062982768TX

Mata funksiýasy: Nuls Air seriýaly professional sport matalary ýumşak, derä ýakymly we näzik, çyglylygy we derini siňdirýär


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Haryt bilen tanyşlyk

Ulanylýan ssenariýler: enjamlaryň fitnesi, ýoga, Pilates, ylgaw, dynç alyş, gatnaw, fitnes, fitnes, daşary çykmak, çykmak we beýleki pes intensiwlikli sport görnüşleri

Product features5
Product features6
Product features7
Product features8
Product features9
Product features1
Product features2
Product features3
Product features4

Önümçilik prosesi: ýokary standart, berk gözegçilik, takyk dykyzlyk, takyk tikin, ýokary takyk kesiş düşegi we takyk marşrut

Jikme-jik giriş:
Týanzhu owadan ýoga bilen örtülendir we çeper düşünje durnukly, özüne bolan ynamy goldaýar we özümi ýatdan çykarýar
U sling pul, praktikany has ýumşak, süýji we özüne çekiji etmek üçin ýelek görnüşindäki pul U slingine birleşdirildi.
Uzyn boýly we inçe bolup, adam bedeniniň estetiki dizaýnyna laýyk gelýär, şekili uzyn, owadan, inçe we ýumşak edýär
Haly önümleriniň ýalaňaç matasy, adam bedeniniň ikinji derisi ýaly, gaty uzyn we ýumşak degýär. Ony geýseňiz, derrew rahat syýahatyňyzy başlarsyňyz we hakyky ýalaňaç duýgyny başdan geçirersiňiz

Product features1
Product features2
Product features3
Product features4
Product features5

Surat modeliniň beýikligi: 170 agram: 48 kg döş aýlawy: 84 bel aýlawy: 60 aýlaw aýlawy: 87 synanyşyk ululygy: synag synagy: laýyk

Döşüň ýokarky aýlawyny ölçäň. Döşüň ýokarky böleginde döşüň ýokarky töweregini ölçäň
Döşüň aşaky aýlawyny ölçäň. Döş köküniň aşaky döşüni ölçäň

Product features1

Ölçeg tablisasy:
Ölçeg SML
Gursak aýlawy 33 35 37
Aşaky aýlaw 30 32 34
Egin-eşigiň uzynlygy 33.5 34.5 35.5


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň