• dingbu1

202 Täze Europeanewropaly we Amerikanyň ýokary belli ýuka ýoga balaklary Bir bölek berk şetdaly bagry sport bedeni bäş bal

Gysga düşündiriş:

Haryt: DWS WK1260

Matanyň agramy: 220g

Görnüşi: bir bölek kesmek

Mata seriýasy: iki taraplaýyn neýlon ammiak

Mata düzümi: neýlon / neýlon 80% N 20% SP

Nusga: gaty reňk

Roralňyşlyk: 1-2 sm

Eksport şahadatnamasy: CQC

Hil barlagynyň hasabaty: LS62006286748701TX

Mata funksiýasy: hünär sport matalary ýumşak we derä ýakymly, inçe we der siňdiriji


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Haryt bilen tanyşlyk

Intensokary güýçli sport görnüşlerine üns beriň we beden gurluşykçylaryna ýumşak, berk goldaw, has gowy gorag we çyglylygy siňdirmek tejribesini getirmäge çalyşyň. BR-den ýokarda ýerleşmek, ýokary güýçli sport rahatlygynyň täze usulyny açmaga alyp barar.

Product features7
Product features9
Product features10
Product features1
Product features2
Product features3
Product features4
Product features5
Product features6

Önümçilik tehnologiýasy: ýokary halkara ülňüleri, berk gözegçilik, takyk berkitme, takyk tikin, ýokary takyk kesiş düşegi we takyk marşrut

Haryt aýratynlyklary:
Aýagyň daşyny ölçemegiň täze tehnologiýasy we tikin bölegi hakyky syrlary utançsyz düşündirýär
Täze laýyk, bel, Tibet eti, näzik, ýumşak, güýçli, inçe we uzyn
Bäş bölümli wersiýa uzyn we inçe, tomusky tejribe has salkyn

Product features4
Product features3
Product features2

Adam bedeniniň ikinji derisi ýaly gowy uzalma, ýumşak degmek. Hiç zat geýmeseňiz, derrew rahat syýahatyňyzy başlap bilersiňiz we hakyky ýalaňaç duýgyny başdan geçirip bilersiňiz

Surat modeliniň beýikligi: 174 sm agramy: 52kg döş aýlawy: 80 sm bel aýlawy: 62 sm aýlaw aýlawy: 90 sm synag synagy: synag synagy: laýyk

Bel aýlawy: biliň daşyny ýumşak hökümdar bilen ölçäň
Kalbyň aýlawy: böwregiň daşyny ýumşak hökümdar bilen dolduryň

Product features1

Ölçeg tablisasy:
Ölçeg SML
Bel aýlawy 23 25 27
Kalbyň aýlawy 32.5 34.5 36.5
Balaklaryň uzynlygy 48 49.5 51

Maslahat:
Üsti bir ululykdaky büst bilen örtülendir. Bel aýlawynyň ululygy X2 taýýar önümler bilen el bilen ölçelýär (ýekeje önüm: CM ýalňyşlygy 2CM). Maglumatlar diňe salgylanmak üçin. Soraglaryňyz bar bolsa, müşderi hyzmatyna wagtynda ýüz tutmagyňyzy haýyş edýäris)


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň